O RR informacje

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com

Prezydium Rady Rodziców:

1.Tomasz Abramczyk – przewodniczący
2. Urszula Witkowska – zastępca
3. Joanna Rosiak – sekretarz
4. Jolanta Kmieć – skarbnik
5. Sylwia Golec – członek
6. Maria Bernat – członek
7. Tomasz Bernaszuk – członek

Komisja Rewizyjna:

1. Sylwia Golec – przewodnicząca
2. Agnieszka Wyganowska
3. Kamila Martyniuk
4. Karolina Parczyńska

Komisja ds. Pozyskiwania Środków:

1. Tomasz Bernaszuk – przewodniczący
2. Łukasz Smoląg
3. Piotr Zwolak
4. Rafał Skoczylas
5. Łukasz Godula

Maciej Ziegler – strona www RR, zdjęcia
Konto Bankowe RADY RODZICÓW
Bank Pocztowy S.A.
Oddział w Lublinie
12 1320 1641 3160 2105 2000 0001
Reklamy