O RR informacje

Strona powstała w celu łatwiejszej komunikacji pomiędzy Radą Rodziców, a uczniami szkoły i ich rodzicami. Wszelkie informacje, propozycje, komentarze proszę przesyłać na adres: sp32lublin@gmail.com
Prezydium Rady Rodziców:
1.Tomasz Abramczyk – przewodniczący
2. Urszula Włoch- Witkowska – zastępca
3. Joanna Rosiak – sekretarz
4. Agnieszka Wyganowska – skarbnik
5. Sylwia Golec – członek
6. Kamila Martyniuk – członek
7. Tomasz Bernaszuk – członek

Komisja Rewizyjna:
1. Sylwia Golec – przewodnicząca
2. Ewa Pytka
3. Sylwia Grabek
4. Karolina Parczyńska
5. Wioletta Kosior

Komisja ds. pozyskiwania środków:
1. Tomasz Bernaszuk – przewodniczący
2. Łukasz Smoląg
3. Waldemar Zyglewski
4. Marlena Małysz
5. Grzegorz Gałczyński
6. Marlena Żelazna

Maciej Ziegler – strona www RR, zdjęcia
Konto Bankowe RADY RODZICÓW
Bank Pocztowy S.A.
Oddział w Lublinie
12 1320 1641 3160 2105 2000 0001