Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 27.02.2018 roku

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk. W zebraniu uczestniczyło 17 osób w 28 osobowej RR. Poruszane tematy: 1. Wystąpienie przewodniczącego RR Pana Tomasza Abramczyka. – przewodniczący RR Tomasz Abramczyk odczytał odpowiedzi Dyrekcji szkoły na pytania rodziców dotyczące punktowego systemu oceniania z zachowania w klasach 4-8, oraz innych zmian i problemów widzianych przez rodziców….

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 02.01.2018 roku

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk. W zebraniu uczestniczyło 16 osób w 28 osobowej RR. Poruszane tematy: 1. Wystąpienie przewodniczącego RR Pana Tomasza Abramczyka. – przewodniczący omówił przebieg spotkań , które odbył w grudniu z Panią Dyrektor Ewą Gęcą, z Radnymi Miasta Lublin Leszkiem Daniewskim i Beatą Stepaniuk-Kuśmierzak oraz Dyrektorem Zarzadu Dróg i…

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 05.12.2017 roku

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk. W zebraniu uczestniczyło 17 osób w 28 osobowej RR. Poruszane tematy: 1. Wystąpienie przewodniczącego RR pana Tomasza Abramczyka. – przewodniczący omówił przebieg spotkań prezydium RR z dyrekcją szkoły i pracownikami. 2. Wystąpienie pani Urszuli Witkowskiej. – pani Urszula odczytała zaproszenie od pani dyrektor na świąteczne kolędowanie. 3….

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 07.11.2017 roku

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk. W zebraniu uczestniczyło 20 osób w 28 osobowej RR. Poruszane tematy: 1. Wystąpienie przewodniczącego RR pana Tomasza Abramczyka. – przewodniczący odczytał list od pani dyrektor. 2. Przedstawienie i omówienie budżetu RR na rok szkolny 2017/2018. 3. Ustalenie terminu kolejnej zbiórki makulatury. 4. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do…

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 10.10.2017 roku

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk. W zebraniu uczestniczyło 27 osób w 28 osobowej RR. Poruszane tematy: 1. Wystąpienie przewodniczącego RR pana Tomasza Abramczyka. – przewodniczący odczytał zaproszenie od pani dyrektor na uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. – przewodniczący poinformował delegatów o dniach wolnych w roku szkolnym 2017/2018. – przewodniczący podziękował osobom, które…

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 12.09.2017 roku

Prowadzącym zebrania był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk. W zebraniu uczestniczyło 26 osób w 28 osobowej RR. Poruszane tematy: 1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka. 2. Zapoznanie rodziców z Regulaminem Rady Rodziców. 3. Wybory nowego prezydium Rady Rodziców i członków Komisji na rok szkolny 2017/2018. – wystąpienie Magdaleny Zwolan Prezydium Rady Rodziców: 1.Tomasz Abramczyk –…

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 16.05.2017 roku

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk W zebraniu uczestniczyło 20 osób. Poruszane tematy: 1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka. 2. Wystąpienie pana Tomasza Bernaszuka. – pan Bernaszuk streścił zebranym przebieg spotkania, które odbyło się 04.05 z dyrekcją i nauczycielami. 3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców: – pismo od nauczycieli wychowania fizycznego…

Notatka ze spotkania Rady Rodziców z Dyrekcją i Nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 32 w dniu 04.05.2017 roku.

Spotkanie odbyło się o godzinie 18:30 w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Pamięci Majdanka w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli: Delegacja Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk Tomasz Bernaszuk Małgorzata Sutryk Agnieszka Wyganowska Maria Bernat Jolanta Kmieć Dyrektor SP. 32 Ewa Gęca Z-ca Dyrektora SP. 32 Agnieszka Iwaszko Grono Pedagogiczne – 7 nauczycieli Tematem spotkania…

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 25.04.2017 roku

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk W zebraniu uczestniczyły 22 osoby. Poruszane tematy: 1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka. – przewodniczący zabrał głos w sprawie punktowego systemu oceniania z zachowania; – oferty od ubezpieczycieli; – zbiórka makulatury w maju; – zakup książek na koniec roku szkolnego; 2. Wystąpienie pani dyrektor Ewy Gęcy. 3….

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 21.03.2017 roku

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk W zebraniu uczestniczyło 19 osób. Poruszane tematy: 1. Wystapienie pani dyrektor Ewy Gęcy. – pani dyrektor opowiedziała zebranym jaki jest plan pracy szkoły do końca roku, o planowanym remoncie szatni, o pomyśle zrobienia małego boiska. Wyjaśniła również jakie warunki muszą być spełnione żeby duże boisko było otwarte…

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 21.02.2017 roku

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk W zebraniu uczestniczyło 18 osób. Poruszane tematy: 1. Wystąpienie przewodniczącego RR Tomasza Abramczyka. – przewodniczący RR poinformował delegatów jaki jest cel spotkania z dyrekcją szkoły. 2. Wystapienie pani wicedyrektor Agnieszki Iwaszko. – pani wicedyrektor podsumowała pierwszy semestr funkcjonowania punktowego systemu oceniania z zachowania i dziennika elektronicznego. 3….

Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 31.01.2017 roku

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk W zebraniu uczestniczyło 19 osób. Poruszane tematy: 1. Wystąpienie pana Tomasza Bernaszuka i ustalenie kolejnej zbiórki makulatury. 2. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców: – pismo od pani Katarzyny Bury z prośbą o sfinansowanie przejazdu dzieci na lodowisko. 3.Dyskusja i głosowanie w sprawie przeznaczania środków finansowych…